Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 5531/2010 Os-1653/11 , Stran 605
Dn 5531/2010 Os-1653/11
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 5531/2010 z dne 7. 2. 2011 začet postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5. 1992, sklenjene med ZG Podjetje za vzdrževanje železniških voz Ptuj, kot prodajalcem, in Makovec Zvonkom in Makovec Lidijo kot kupcema, za nakup in prodajo nepremičnine – stanovanja št. 8, v drugem nadstropju, stanovanjske hiše na naslovu Ul. 25. maja 5, Ptuj, v skupni izmeri 59,90 m2, ki leži na parc. št. 566/3, sedaj vpisano v etažno lastnino z ident. št. 108.E, pripisana pri podvložku št. 1339/33, k.o. Krčevina pri Ptuju. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Sonje Tahirović, EMŠO: 2611950105018, Ul. 25. maja 5, 2250 Ptuj, do celote (1/1). S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZKK-1 (Uradni list RS, št. 58/03 in 28/09) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice vi korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 7. 2. 2011

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti