Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 5174/2008 Os-1703/11 , Stran 605
Dn 5174/2008 Os-1703/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti 29. 10. 2008, na predlog Olge Sulič, Trubarjeva 2, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, izdalo sklep opr. št. Dn 5174/2008, z dne 4. 2. 2011, o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med SGP Gorica Nova Gorica, kot prodajal cem, in Bratož Bernardom, kot kupcem, katere predmet je bil garažni boks, št. 44, v nadstropju garažne hiše, ob Leninovi ulici v Novi Gorici (po trenutnih ZK podatkih: nepremičnina, z ident. št. 244.E, garaža, št. 44, v nadstropju, Rejčeva ulica 22A, Nova Gorica, vpisana podv. št. 2748/141, k.o. Nova Gorica). Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist imetnice Sulič Olge, Trubarjeva 2, 5000 Nova Gorica, EMŠO 0602939505326, do 1/1. Poziva se vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 16. 2. 2011

AAA Zlata odličnost