Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 26882/2006 Os-7599/10 , Stran 605
Dn 26882/2006 Os-7599/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maksimovič Milenka, Polanškova ulica 24, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 3, v 2. etaži, na naslovu Polanškova ulica 24, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2538/3, k.o. Črnuče, dne 14. 9. 2010, pod opr. št. Dn 26882/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe št. BS 111/2-164/85 z dne 15. 10. 1985, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Ljubljana (kot prodajalko), in Grafenauer Jelko, Gosposka 6, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2538/3, k.o. Črnuče, – aneksa št. 1, k pogodbi BS 111/2-164/85 z dne 24. 4. 1986, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo SCT Ljubljana (kot prodajalko) in Grafenauer Jelko, Gosposka 6, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2538/3, k.o. Črnuče, – kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7. 1987, sklenjene med Grafenauer Jelko, Gosposka ul. 6, Ljubljana (kot prodajalko) in Lavrič Jankom, Stare žage 16, Dolenjske Toplice (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2538/3, k.o. Črnuče. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka,
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 12. 2010

AAA Zlata odličnost