Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Dn 29203/2006, Dn 25603/2010 Os-1295/11 , Stran 605
Dn 29203/2006, Dn 25603/2010 Os-1295/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Škrabana, Polje 8, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Silvo Belec iz Murske Sobote, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garsonjera, št. 12, zdaj z ident. št. 412, vpisani v podvl. št. 3691/70, v k.o. Bežigrad, dne 9. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupne pogodbe, z dne 15. 2. 1974, sklenjene med Marijo Sancin, Koroška 13, Bled (kot prodajalko) in Mili Zelenjak, Podlimarska 32, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, garsonjera št. 12, zdaj z ident. št. 412, vpisani v podvl. št. 3691/70, v k.o. Bežigrad, – kupoprodajne pogodbe, z dne 9. 11. 1979, sklenjene med Ljudmilo Zelenjak, Neubergerjeva 14, Ljubljana (kot prodajalko) in Faniko Biruš, Zabretova 1, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, garsonjera št. 12, zdaj z ident. št. 412, vpisani v podvl. št. 3691/70, v k.o. Bežigrad; – kupoprodajne pogodbe, z dne 7. 3. 1991, sklenjene med Faniko Biruš, Zabretova 1, Ljubljana (kot prodajalko) in Janezom Škrabanom, Moše Pijade 8, Murska Sobota (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garsonjera, št. 12, zdaj z ident. št. 412, vpisani v podvl. št. 3691/70, v k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 1. 2011