Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 229/11 Ob-2034/11 , Stran 604
SV 229/11 Ob-2034/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 229/11, DK 19/11, z dne 11. 3. 211, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na enosobnem stanovanju, v skupni izmeri 34,24 m2, v pritličju, večstanovanjske stavbe, na naslovu Vilharjeva 35, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1746/1, k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Andreja Remškarja, Zoisova ulica 45B, 1230 Domžale, in Nine Remškar, Topniška ulica 70, Ljubljana – za vsakega do idealnega deleža 1/2, pridobljena zastavna pravica v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za terjatev do kreditojemalca Fakta plus d.o.o., Vir, Zoisova ulica 45B, 1230 Domžale, matična št. 3333019000, v višini glavnice 400.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost