Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 188/2011 Ob-2033/11 , Stran 604
SV 188/2011 Ob-2033/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 188/2011, z dne 14. 3. 2011, je bila zastavljena nepremičnina, z ident. št. 2175-473-45, del stavbe, s številko 45.E – stanovanje št. 45, Cesta maršala Tita 62, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 468/7, parc. št. 471/6, parc. št. 473/4 in parc. št. 474/1, vse k.o. Jesenice, last zastaviteljev Davida Kešine in Edise Kičin – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 2. 2011, vse v korist osebe z imenom: Banka Sparkasse d.d., matična številka: 2211254000, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne terjatve 105.000,00 EUR s pripadki.