Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 265/2011 Ob-2005/11 , Stran 604
SV 265/2011 Ob-2005/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV- 265/2011 z dne 10. 3. 2011, je bila nepremičnina, poslovni prostor, št 1, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Celovška cesta 73, v Ljubljani, v izmeri 83,51 m2, stoječe na parc. št. 1047/13, k.o. Spodnja Šiška, Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je v lasti zastavitelja DINO-PEK d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe, z dne 13. 12. 2006, sklenjene s prodajalcem Kamberi Minirjem, Knezova ulica 21, Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalca Factor banka d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična številka: 5777011000 za zavarovanje denarne terjatve v višini 1.500.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost