Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 369/2011 Ob-2004/11 , Stran 604
SV 369/2011 Ob-2004/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 369/2011 z dne 8. 3. 2011, je stanovanje št. 58, v V. nadstropju, v skupni izmeri 54 m², v Mariboru, Cesta zmage 92, identifikacijska številka 659-3064-208 – parc. št. 2405/1, k.o. 659 Tabor, last zastavitelja Poredoš Damjana, stanujočega Bratonci 72A, na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 2. 2011, zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 57.000,00 EUR s pp.