Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 183/2011 Ob-1976/11 , Stran 604
SV 183/2011 Ob-1976/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 183/2011 z dne 10. 3. 2011, je bila zastavljena nepremičnina, z ident. št. 2171-373-7, del stavbe s številko 7.E – stanovanje št. 7, Ulica Alojza Rabiča 15, 4281 Mojstrana, pri čemer večstanovanjska stavba stoji na parc. št. 1293/2, k.o. Dovje, last zastavitelja Marka Radmana, na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. D 80/2010 z dne 1. 2. 2011, vse v korist osebe z imenom Abanka Vipa d.d., matična številka: 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, v zavarovanje denarne terjatve 55.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost