Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 238/2011 Ob-1975/11 , Stran 604
SV 238/2011 Ob-1975/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 238/2011 z dne 10. 3. 2011, je bila nepremičnina – del stavbe, z identifikacijsko št. 5.E, trisobno stanovanje št. 10, z neto tlorisno površino, v izmeri 69.70 m2, v III. nadstropju objekta, na naslovu Cankarjeva cesta 23, 4240 Radovljica, z identifikacijsko številko 2156-00486, zgrajenega na parc. št. 316/3, ki je pripisana pri vl. št. 2000, k.o. 2156 Radovljica, skupaj s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah in pripadajočim zemljiščem, katerega lastnik je zastavitelj Keleman Dalibor, stanujoč Trg Prešernove brigade 7, 4000 Kranj, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, zastavljena v korist Unicredit banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 31. 3. 2024.

AAA Zlata odličnost