Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 79/2011 Ob-1974/11 , Stran 604
SV 79/2011 Ob-1974/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št. SV–79/2011, z dne 9. 3. 2011, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1, v skupni izmeri 57,94 m2, v večstanovanjski hiši, na naslovu Glavarstvo 6, Prevalje, ki leži na parceli številka 20/6.S, vložek številka 176, katastrska občina Zagrad (893), ki ni vpisano v etažno lastnino, last Dušana Podbrežnik, Glavarstvo 1, Prevalje, na podlagi kupoprodajne pogodbe, z dne 27. 9. 2006, dodatka k tej kupoprodajni pogodbi, z dne 23. 7. 2007, prodajne pogodbe za nakup stanovanja, na naslovu Glavarstvo 6, na Prevaljah, z dne 5. 9. 2007 in na podlagi posadne listine, opr. št. SV-28/2011, z dne 2. 2. 2011, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – glavnica 45.000,00 EUR – obresti, kreditna obrestna mera ob odobritvi znaša Euribor 365 3M + obrestni pribitek 1,90% in je spremenljiva glede na spremembo referenčne obrestne mere 365 3 M. Obrestni pribitek k referenčni obrestni meri je fiksen. Ob sklenitvi te pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera veljavna prvi dan v mesecu, v katerem je sklenjena ta kreditna pogodba in znaša 1,107%. Kreditna obrestna mera na dan sklenitve te pogodbe znaša skupno 3,007% letno in se spreminja; obresti tečejo od črpanja kredita dalje. – Zapadlost glavnice: zadnja anuiteta zapade v plačilo 30. 6. 2041; z možnostjo predčasnega odplačila kredita oziroma zapadlosti kredita, skupaj z nadomestili stroškov, morebitnimi kondikcijskimi zahtevki banke v primeru odstopa od pogodbe, zamudnimi obrestmi, določenimi v pogodbi o kreditu ter stroški prisilne izterjave; vse v korist zastavne upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, pošta Koper, matična številka: 5092221000, vse do dokončnega poplačila zavarovane terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti