Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

SV 143/11 Ob-1972/11 , Stran 604
SV 143/11 Ob-1972/11
Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. 143/11, z dne 8. 3. 2011, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje, št. 83, v mansardi, v skupni izmeri 42,36 m2, s pripadajočo kletno shrambo, št. 83, v izmeri 3,40 m2, vse ležeče v večstanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva ulica 21, 2000 Maribor – ident. št. stavbe 59, stoječa na parc. št. 1281/3, k.o. Maribor – grad (657), katero sta zastaviteljici Klampfer Nataša in Klampfer Hermina pridobili v solast, vsaka do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 3. 2003 in Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. II D 545/2010 z dne 9. 11. 2010, zastavljena v korist banke – upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnika Ekart Petra in porokinje ter plačnice Klampfer Nataše, na podlagi pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu, št. 5325/0031977-00, v višini 165.000,00 EUR s pp ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 3. 2041.

AAA Zlata odličnost