Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 10/2011 Ob-2036/11 , Stran 603
Št. 10/2011 Ob-2036/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska d.d., predsednik uprave objavlja dopolnitev sklepa točke dnevnega reda 15. redne seje skupščine Elektro Primorske, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v ponedeljek, 11. aprila 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje. Uprava družbe Elektro Primorske d.d. je sklicala 15. redno sejo skupščine družbe, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 17/11. Uprava družbe objavlja naslednjo dopolnitev: Druga točka dnevnega reda skupščine, ki glasi » Skupščina izvoli za čas do konca mandatnega obdobja novega člana nadzornega sveta, po predlogu nadzornega sveta«, se v predlogu sklepa pod točko b. sklepa dopolni tako, da glasi: Republika Slovenija, zanj Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, daje predlog sklepa za imenovanje novega člana nadzornega sveta, ki glasi: »Republika Slovenija, delničar družbe Elektro Primorska d.d., predlaga skupščini, da za člana nadzornega sveta za čas do konca mandatnega obdobja izvoli Darinko Virant«.
Elektro Primorska d.d. Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el. predsednik uprave