Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Ob-2073/11 , Stran 603
Ob-2073/11
Na podlagi 6.3 člena Statuta delniške družbe IMPRESS d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica sklicujem
izredno sejo skupščine
delniške družbe IMPRESS,
ki bo 29. 3. 2011 ob 10. uri, v prostorih družbe v Ivančni Gorici, Stantetova ulica 9. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine in ugotovi se, da seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe s konverzijo terjatev, kot ukrep za sanacijo finančnega položaja družbe. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe se poveča s stvarnimi vložki novih delničarjev – upnikov družbe, ki bodo v tridesetih dneh po sprejemu tega sklepa na podlagi pogodb o konverziji terjatev v delnice, kot stvarni vložek v družbo vložili svoje terjatve do družbe in s tem za vsak dopolnjen znesek tako vložene terjatve v višini 4.172,93 EUR pridobili eno delnico družbe, ki bo vsebovala v celoti enake pravice, kot obstoječe delnice družbe. Delničarje prosimo, da morebitne predloge za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge podajo v pisni obliki v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev se morajo pred skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.
IMPRESS, d.d. uprava družbe direktor Dušan Piršič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti