Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 161300-11-0108 Ob-1957/11 , Stran 592
Št. 161300-11-0108 Ob-1957/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 16 rabljenih službenih vozil. Skupna ocenjena vrednost vozil je 27.660,00 EUR. Izračun vrednosti je podal sodni cenilec avtomobilske stroke Robert Martinčič, str. inž. 2. Rok za oddajo ponudb je 29. 3. 2011, do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov prodajalca pripele do omenjenega roka. 3. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena za vsako posamezno vozilo. 4. Vsi pogoji in navodila za pripravo ponudbe so navedeni v oklicu javnega zbiranja ponudb, ki je objavljen na spletni strani prodajalca: http://www.carina.gov.si/si/podrocne_informacije/javne_drazbe/.
Carinska uprava Republike Slovenije