Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 9000-2/2011 Ob-2028/11 , Stran 589
Št. 9000-2/2011 Ob-2028/11
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovni mesti 1. ravnatelja/ice Gimnazije in veterinarske šole, 2. ravnatelja/ice Živilske šole. Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. september 2011 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela Gimnazije in veterinarske šole oziroma Živilske šole za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti, z oznako »Za razpis ravnatelja/ice«, na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis za ravnatelja/ico. Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

AAA Zlata odličnost