Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 93 Ob-2000/11 , Stran 588
Št. 93 Ob-2000/11
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, z dne 3. 3. 2011, Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 16. 10. 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska cesta 9, 1380 Cerknica, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica