Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

Št. 6/2011 Ob-1971/11 , Stran 587
Št. 6/2011 Ob-1971/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, Svet zavoda Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska ul. 10, 1310 Ribnica, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 in 65/09). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Ribnica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. september 2011. Prijave morajo vsebovati: – overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska ul. 10, 1310 Ribnica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Ribnica