Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

P 63/2010 Os-5959/10 , Stran 483
P 63/2010 Os-5959/10
Okrožno sodišče na Ptuju je v pravdni zadevi tožeče stranke Arjete Hajdini, Ob Dravi 3, Ptuj, ki jo zastopa odvetnik Josip Čačkovič iz Ptuja, proti toženi stranki Shaqir Hajdini, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve ml. otroka ter določitve preživnine, dne 20. 9. 2010 sklenilo: predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki postavi začasna zastopnica odvetnica Metka Matjašič Šerdoner iz Ptuja. Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju dne 20. 9. 2010

AAA Zlata odličnost