Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

VL 131476/2010 Os-1584/11 , Stran 482
VL 131476/2010 Os-1584/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Liljana Baškovič, Seidlova cesta 5, Novo mesto, proti dolžniku Marku Krivanek, Skorno 32, Šmartno ob Paki, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, Velenje, zaradi izterjave 7.009,71 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Marku Krivanek, Skorno 32, Šmartno ob Paki, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, Velenje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 1. 2011

AAA Zlata odličnost