Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

VL 108811/2008 Os-1583/11 , Stran 482
VL 108811/2008 Os-1583/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.Mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Boštjanu Gregorič, Bevkova ulica 11, Ajdovščina, ki ga zastopa odvetnica Martina Cupin, Gregorčičeva 42, Ajdovščina, zaradi izterjave 538,02 EUR, sklenilo: Razreši se vročevalca Nikolič Petar določenega s sklepom z dne 17. 8. 2009. Dolžniku Boštjanu Gregorič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Cupin Martina, Gregorčičeva 42, Ajdovščina. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 12. 2010

AAA Zlata odličnost