Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

VL 135976/2010 Os-1581/11 , Stran 482
VL 135976/2010 Os-1581/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika B.G.S. Gostinstvo in turizem d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, proti dolžniku Mitku Vasilev, Pod taborom 1, Sežana, ki ga zastopa odvetnica Mirjana Dmitrovič, Kettejeva 1, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 90.730,50 EUR, sklenilo: dolžniku Mitku Vasilev, Pod taborom 1, Sežana, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Dmitrovič Mirjana, Kettejeva 1, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 1. 2011

AAA Zlata odličnost