Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

VL 121053/2009 Os-1531/11 , Stran 482
VL 121053/2009 Os-1531/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Bojana Potočan – Odvetnišvo, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Draženu Ivkovič, Dolenjska cesta DE 21, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana, zaradi izterjave 124,03 EUR, sklenilo: dolžniku Draženu Ivkovič, Dolenjska cesta – DE 21, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 8, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 12. 2010

AAA Zlata odličnost