Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

VL 165617/2009 Os-1528/11 , Stran 482
VL 165617/2009 Os-1528/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Tone Jančič, Verovškova ulica 60/B, Ljubljana, proti dolžniku Goranu Jovanović, Jamova cesta 72, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Iztok Dolinšek, Linhartova 13, Ljubljana, zaradi izterjave 1.181,74 EUR, sklenilo: dolžniku Goranu Jovanović, Jamova cesta 72, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok Dolinšek. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 1. 2011

AAA Zlata odličnost