Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

P 11/2011 Os-1535/11 , Stran 481
P 11/2011 Os-1535/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Matije Barbiriča, Ločka cesta 63, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča, po umrli Lozar Silvi, nazadnje bivajoči na naslovu Dobelj, 1, Kostanjevica na Krki, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 21. 1. 2011, postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli Lozar Silvi, nazadnje bivajoči na naslovu Dobelj 1, Kostanjevica na Krki in nato na neznanem naslovu. Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli Lozar Silvi, nazadnje bivajoči na naslovu Dobelj 1, Kostanjevica na Krki in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sproči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 21. 1. 2011

AAA Zlata odličnost