Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Dn 3249/2010 Os-1786/11 , Stran 481
Dn 3249/2010 Os-1786/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 4. 2. 2011 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 3. 1992, sklenjene med Elektroelement Izlake d.d. in Grčar Stanetom, Polje 30, Zagorje ob Savi, – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1996, sklenjene med Grčar Marijo, Polje 30, Zagorje ob Savi, in Priman Jožefom, Polje 30, Zagorje ob Savi, in za nepremičnino, posamezni del stavbe 108.E, vpisano v podvl. št. 1130/30, k.o. Zagorje mesto, ki obsega stanovanje št. 8, v II. nadstropju, vhod II., Polje 30, Zagorje ob Savi, v lasti Občine Zagorje ob Savi. Predlagatelj je izjavil, da razpolaga samo s kopijo pogodbe o prodaji stanovanja za dne 18. 3. 1992 ter z neoverjeno fotokopijo kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1996. Na navedeni nepremični je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist osebe z imenom: Priman Jožef, Polje 30, Zagorje ob Savi, do celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi, v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 23. 2. 2011

AAA Zlata odličnost