Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Dn 7023/2010 Os-1514/11 , Stran 481
Dn 7023/2010 Os-1514/11
Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini: – id. št. dela stavbe 14.E, v vl. št. 1801/15, k.o. Kandija, – id. št. dela stavbe 15.E, v vl. št. 1801/16, k.o. Kandija. Vsebina listin, katere vzpostavitev se zahteva, je pogodba št. 24/64 o prodaji in nakupu stanovanj za leto 1964 z dne 12. 2. 1964, sklenjene med: Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo mesto, ki ga zastopa direktor Kočevar Ivan, kot prodajalec in Zavodom za gostinstvo in napredek gospodinjstva Novo mesto, ki ga zastopa direktor Slak Francka, kot kupec, za nepremičnino id. št. 14. E, v vl. št. 1801/15, k.o. Kandija in nepremičnina id. št. dela stavbe 15.E, v vl. št. 1801/16, k.o. Kandija. Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj omenjeni nepremičnini: GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, MŠ 5089107000. Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 14. 2. 2011

AAA Zlata odličnost