Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Dn 7390/2007 Os-7439/10 , Stran 481
Dn 7390/2007 Os-7439/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lipa Sped d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah: poslovni prostor št. 38 v 2. nadstropju, z ident. št. 63.E, Letališka cesta 16, Ljubljana, vpisan pod vl. št. 1444/64, k.o. Moste ter poslovni prostor št. 39 v 2. nadstropju, z ident. št. 64.E, Letališka cesta 16, Ljubljana, vpisan pod vl. št. 1444/65, k.o. Moste, dne 19. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe z dne 4. 4. 1995, za poslovni prostor št. 39 v II. nadstropju v Ljubljani, Letališka 16, sklenjene med Blagovno trgovskim centrom d.d., Ljubljana, Šmartinska 152 kot prodajalcem ter Diltrade d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, kot kupcem, – prodajne pogodbe z dne 15. 4. 1996, za poslovni prostor št. 38 v II. nadstropju v Ljubljani, Letališka 16, sklenjene med Blagovno trgovskim centrom d.d., Ljubljana, Šmartinska 152 kot prodajalcem ter Diltrade d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, kot kupcem. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 12. 2010

AAA Zlata odličnost