Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

SV 201/11 Ob-1798/11 , Stran 480
SV 201/11 Ob-1798/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 201/11, opr. št. DK 11/11 z dne 28. 2. 2011, je bilo stanovanje, v izmeri 63,10 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše, z naslovom Trg Brolo št. 2, Koper, prej Trg revolucije št. 2, Koper, stavba stoječa na parc. št. 152, k.o. Koper, in sicer stanovanje v lasti Škabar Boruta do 1/1, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 122.000,00 EUR glavnice s pripadki, z obr. mero 6-mesečni EURIBOR in obrestni pribitek 2,2 odstotne točke na letni ravni, z zapadlostjo 18. 3. 2026, in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe, številka 110225602059, z dne 25. 2. 2011, s klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe Nova kreditna banka Maribor d.d., m. št., 5860580, ID za DDV SI94314527, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja št. 4.

AAA Zlata odličnost