Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

SV 171/11 Ob-1766/11 , Stran 480
SV 171/11 Ob-1766/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 171/11 z dne 25. 2. 2011, sta nepremičnini z ident. št. 2147-399-10 – stanovanje št. 10, z neto tlorisno površino 46,30 m2, v 3. etaži stavbe, na naslovu Hladnikova ulica 18, 4294 Križe, stoječe na parc. št. 570/3, k.o. Križe, Okrajnega sodišča v Kranju, s št. stavbe 399, v k.o. Križe (2147-399), v lasti Barbare Savić in Bogdana Živkovića, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 1. 2011, št. 478-75/2011-2, sklenjene z Ministrstvom za obrambo RS; ter z ident. št. 2147-399-7 – stanovanje št. 7, z neto tlorisno površino 62 m2, v 2. etaži iste stavbe, na naslovu Hladnikova ulica 18, 4294 Križe, v lasti Smilje Savić, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 1. 2002, št. 372-03-311/01-3, z aneksom k njej z dne 18. 1. 2011, št. 352-81/2011-1, sklenjenih s prodajalcem Ministrstvom za obrambo RS in dokazila o poplačani kupnini, zastavljeni v korist matične banke BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, ID 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR +1,700% p.a., z zapadlostjo zadnje anuitete 18. 2. 2031, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost