Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

SV 178/2011 Ob-1752/11 , Stran 480
SV 178/2011 Ob-1752/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 178/2011, z dne 24. 2. 2011 je bilo dvosobno stanovanje, št. 106, v I. nadstropju, v neto tlorisni površini 53.80 m2, z ident. št. 2143-128-6, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 25, 4290 Tržič, stoječi na parc. št. 408/1, k.o. Tržič, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri vl. št. 872, last zastavitelja Boštjana Zadražnika, Ravne 25, Tržič, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 20/83 z dne 2. 12. 1983, sklenjene med Boštjanom Zadražnikom, kot kupcem, in s SSIS gospodarskih dejavnosti Občine Tržič, kot prodajalcem, zastavljeno v korist zastavnega upnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 20.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 3.00% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete glavnice 28. 2. 2018 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Kreditne pogodbe št. 136850.

AAA Zlata odličnost