Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

SV 77/11 Ob-1720/11 , Stran 480
SV 77/11 Ob-1720/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 77/11, z dne 23. 2. 2011, zastavitelja Simona Baranja, rojen 23. 1. 1982, Gornji Zemon 48, 6250 Ilirska Bistrica, in Ive Kraljević, rojena 27. 9. 1984, Adamičeva ulica 2, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljujeta pri nepremičnini: trisobnem stanovanju, št. 10, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Rozmanova 24B, Ilirska Bistrica, številka stavbe 925, parc. št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah večstanovanjske hiše, na naslovu Rozmanova 24B, Ilirska Bistrica; stanovanje obsega 3 sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico, WC, predsobo, balkon in klet, vse v izmeri 82 m2, ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku 80.000,00 EUR, rok zapadlosti terjatve je 18. 3. 2036, s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero kredita, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere 3 mesečni EURIBOR in obrestnega pribitka v višini 2.45% letno. Letni pribitek je fiksen in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 17. člena pogodbe. Na dan odobritve kredita dne 25. 1. 2011 znaša 3-mesečni EURIBOR 1.03%, pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 3.48%. Pogodbena obrestna mera se določi na dan prvega črpanja kredita; z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v hipotekarni kreditni pogodbi za stanovanjski kredit in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 23. 2. 2011, opr. št. SV 77/11, v korist upnika: SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.

AAA Zlata odličnost