Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. I-230/2011 Ob-1717/11 , Stran 472
Št. I-230/2011 Ob-1717/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadnega železa in bakra ter negibnih zalog, izločenih v letu 2010. Vrsta posla: neuporabnega materiala. – Lokacija: Nadzorništvo prog Podbrdo, Most na Soči in Nova Gorica – Centralne delavnice, proizvodnja Dobova – Centralne delavnice, proizvodnja Ptuj – Nadzorništvo Pivka – Centralno skladišče Zalog – Negibne zaloge se nahajajo na različnih skladiščih po Sloveniji (seznam materiala in lokacij bo priložen navodilu za oblikovanje ponudbe). Predmet prodaje obsega: – približno 650 ton neuporabnih tirnic, kolesnih dvojic, osi (odpadno železo), – približno 4.660 kg odpadne bakrene žice, – negibne zaloge, odpisane v letu 2010. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 216.460,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 14 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, in v skladu s tem navodilom v 18 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost