Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 27/1 Ob-1791/11 , Stran 471
Št. 27/1 Ob-1791/11
Na podlagi 20., 31., 33. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Domžale, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in v skladu s sprejetim sklepom sveta doma dne 28. 2. 2011, Svet Doma upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, razpisuje prosto delovno mesto direktorja Doma upokojencev Domžale (m/ž). 1. Kandidat za direktorja doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo), – najmanj pet let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga bo moral opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona, – ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona, ima dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. 2. Predložen program dela Doma upokojencev Domžale. 3. Izbran kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici, na naslov: Svet doma upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale, z oznako »Za razpis direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Domžale

AAA Zlata odličnost