Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 51 Ob-1785/11 , Stran 471
Št. 51 Ob-1785/11
Na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Valentina Vodnika, z dne 28. 2. 2011, Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja m/ž. Kandidat-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja m/ž izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnost za uspešno vodenje šole. Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za mandatno obdobje petih let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja šole) skupaj z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v štirinajstih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici, na naslov Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika

AAA Zlata odličnost