Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 13-2/2011 Ob-1770/11 , Stran 471
Št. 13-2/2011 Ob-1770/11
Svet šole – Glasbene šole Fran Korun Koželjski, Jenkova 4, 3320 Velenje, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/na za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. junij 2011. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda – vizija, z dosedanjimi delovnimi izkušnjami v vzgoji in izobraževanju in s kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet šole Glasbene šole Fran Korun – Koželjski Velenje, Jenkova 4, 3320 Velenje, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole – Glasbene šole Fran Korun Koželjski

AAA Zlata odličnost