Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 9/2011 Ob-1747/11 , Stran 470
Št. 9/2011 Ob-1747/11
Na podlagi 58. člena ZOFVI – UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07) Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011. Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela vrtca za mandatno obdobje, potrdilo da kandidat/ka ni v kazenskem postopku in potrdilo o nekaznovanosti, pošljite v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, s pripisom za razpis ravnatelja, v levem kotu pisma pa pripis Ne odpiraj. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj

AAA Zlata odličnost