Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 17/11 Ob-1725/11 , Stran 469
Št. 17/11 Ob-1725/11
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 24/2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/2007) in 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2011) Svet zavoda KTS Trbovlje razpisuje delovno mesto direktorja – direktorice Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Za direktorja je lahko imenovan kdor ima: – najmanj univerzitetno izobrazbo; – opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, če bo opravljal delo strokovnega delavca v okviru javne službe, če bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih od imenovanja; – štiri leta delovnih izkušenj na delih, ki zahtevajo izobrazbo iz prve alineje tega člena; – vodstvene izkušnje. Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti načrt razvoja knjižnice za dobo petih let. Mandat direktorja/ice traja pet let. Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa, v zaprti kuverti, z označbo »razpis za direktorja/ico Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje«, na naslov: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje

AAA Zlata odličnost