Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

X Pd 1267/2010 Os-1511/11 , Stran 365
X Pd 1267/2010 Os-1511/11
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat KNSS – neodvisnost, Linhartova 13, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo. Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 15. marec 2011, ob 10. uri, v sobi št. 7/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogalsni deski tega sodišča dne 15. februar 2011.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 15. 2. 2011