Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

N 75/2010 Os-1283/11 , Stran 365
N 75/2010 Os-1283/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Zimic Milana, Vrhovlje 21/a, Kojsko, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Peršolja Jožefa, neznanega bivališča, ki ga zastopa Center za socialno delo Nova Gorica. O pogrešanem, razen podatka, da je bil rojen dne 17. 4. 1885 na Vrhovljah pri Kojskem, kot sin Peršolja Franca in Peršolja Katarine, rojene Mavrič, da je imel sestro Peršolja Marijo in brate Peršolja Mihaela, Peršolja Franca in Peršolja Janeza in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Peršolja Jožefa, neznanega bivališča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 27. 1. 2011