Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

N 86/2010 Os-1192/11 , Stran 365
N 86/2010 Os-1192/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja ELES elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova ul. 2, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Antona Lukežiča, Lukežiči 27, Renče, ki je neznanega bivališča, zaradi razglasitve Lukežič Antona pok. Andreja za mrtvega, izven naroka dne 24. 1. 2011, sklenilo: na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Antonu Lukežiču postavi začasno zastopnico odvetnico Darjo Pahor iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 86/2010 pred sodiščem, vse dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 24. 1. 2011