Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

P 94/2010 Os-1300/11 , Stran 364
P 94/2010 Os-1300/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Sare Brezovec, Via San Nazario 3, Prosek, Trst, Italija, ki jo zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane, zoper toženo stranko: 1. Aleksander Bekar, Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Bojan Bekar, St. Regina, Toronto Kanada, sedaj neznanega bivališča, 3. Dušan Bekar, Hi 15, 50 u, Wood-Side, L.I., sedaj neznanega bivališča, 4. Dušan Bekar, Kačićeva 12, Zagreb, Hrvaška, 5. Breda Marija Danieli, Via Conti 8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 6. Marjeta Skok, Via Parini 11/3, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 7. Emilija Starova, Pizogova 12, Korpus 2, KV 26, Cheboksazy, Rusija, 8. Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, 9. Tatjana Paradiso, Pod Sedovnikom 11, 6210 Sežana, 10. Irena Paradiso, Pod Sedovnikom 11, 6210 Sežana in 11. Aleks Paradiso, Pod Sedovnikom 11, 6210 Sežana, zaradi ukinitve služnostne pravice (1.500,00 €), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika 7. toženki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 7, toženki s sklepom z dne 31. 1. 2011 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo 7. toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler 7. toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani dne 31. 1. 2011