Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

In 128/2010 Os-1282/11 , Stran 364
In 128/2010 Os-1282/11
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Brauer Frenk Dieter, neznano bivališče, prej Falkstrasse 164, Duisburg, zaradi izterjave 162.623,66 EUR s pp, s sklepom z dne 27. 1. 2011, na predlog upnice in na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, dolžniku postavilo začasnega zastopnika odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane, Partizanska 17. Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).
Okrajno sodišče v Sežani dne 27. 1. 2011