Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

N 50/2010 Os-1113/11 , Stran 364
N 50/2010 Os-1113/11
Okrajno sodišče v Piranu je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Alojzijo Šaule (Luigio Saule), rojeno 22. 11. 1893, z zadnjim znanim prebivališčem v Strunjanu, zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo nasprotni udeleženki začasno zastopnico, odvetnico Natalijo Drožina iz Portoroža. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v postopku vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu dne 12. 11. 2010