Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VII P 1980/2010 Os-5228/10 , Stran 364
VII P 1980/2010 Os-5228/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Kristini Štern Pogačar v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki jo zastopa pooblaščenka Katja Stanič, Celovška cesta 182, Ljubljana, zoper toženo stranko Miha Topole, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, zaradi plačila 398,25 EUR, dne 9. 8. 2010 sklenilo: začasni zastopnik Andrej Jarkovič, odvetnik v Ljubljani, postavljen toženi stranki s sklepom z dne 2. 3. 2010, opr. št. VL 73917/2008, se razreši dolžnosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 8. 2010