Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VL 22749/2010 Os-1318/11 , Stran 364
VL 22749/2010 Os-1318/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Krekova družba za storitve, trgovino, posredništvo d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, proti dolžniku Marku Dugalič, Taborniška ulica 14, Miklavž na Dravskem polju; Miloje Dugalić, Poštna ulica 3, Maribor; Gros Anton, Ob železnici 4, Maribor – dostava, ki ga zastopa odvetnik Borut Mihurko, Razlagova 11, Maribor, zaradi izterjave 7.663,87 EUR, sklenilo: dolžniku Gros Antonu, Ob železnici 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Borut Mihurko, Razlagova 11, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 10. 2010