Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VL 10212/2009 Os-1299/11 , Stran 364
VL 10212/2009 Os-1299/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Damijanu Siniša Ostojić, Žaucerjeva ulica 14, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Dino Bauk, Slomškova ulica 17, Ljubljana, zaradi izterjave 21.079,92 EUR, sklenilo: dolžniku Damijanu Siniša Ostojić, Žaucerjeva ulica 14, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dino Bauk, Slomškova ulica 17, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 12. 2010