Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VL 135962/2010 Os-1298/11 , Stran 364
VL 135962/2010 Os-1298/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Avto INN, avtodeli in servisiranje d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 4, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Hilda Pipan, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, proti dolžniku Stanku Trampuš, Hauptstrasse 13 DE 53498, Gronnersdorf, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica začasna zastopnica Alenka Cerar, Kersnikova ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 4.246,38 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Stanku Trampuš se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik, upravičen za sprejemanje pisanj. Za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj, se postavi Alenka Cerar, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 1. 2011