Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VL 135213/2009 Os-1201/11 , Stran 364
VL 135213/2009 Os-1201/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Mirjani Gabud, Medetova ulica 7, Kranj, ki jo zastopa začasni zastopnik odvetnik Edvard Bavcon, Savska 3 a, Ljubljana, zaradi izterjave 12.894,56 EUR, sklenilo: dolžnici Mirjani Gabud, Medetova ulica 7, Kranj – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Edvard Bavcon, Savska cesta 3a, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavila skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 11. 2009