Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VL 24463/2008 Os-1200/11 , Stran 363
VL 24463/2008 Os-1200/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria – dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek, Celovška cesta 182, Ljubljana – dostava, proti dolžniku: Siniši Ostojić, Žaucerjeva 14, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Matej Vovko, Pot k sejmišču 30, Ljubljana, zaradi izterjave 12.223,05 EUR, sklenilo: dolžniku Siniša Ostojić, Žaucerjeva 14, Ljubljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej Vovko, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana dostava, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 11. 2010